web-ramadan
Ramadan Special Products
  Add to cart

  Ajwa Dates – আজোয়া খেজুর 250gm

  ৳ 300.00 250 gm
  Add to cart

  Boot Dal Besan – বুটের ডালের বেসন 250gm

  ৳ 43.00 250 gm
  Add to cart

  Boot Dal Besan – বুটের ডালের বেসন 500gm

  ৳ 80.00 500 gm
  Add to cart

  Chola Boot – ছোলা বুট 1KG

  ৳ 130.00 1000 gm
  Add to cart

  Chola Boot – ছোলা বুট 500gm

  ৳ 65.00 500 gm
  Add to cart

  Flattened Red Rice – লাল চিড়া 250gm

  ৳ 35.00 250 gm

  Local Brown Sugar – দেশী ব্রাউন চিনি 1000gm

  ৳ 110.00 1000 gm

  Local Brown Sugar – দেশী ব্রাউন চিনি 500gm

  ৳ 50.00 500 gm
  Add to cart

  Maryam Dates – মরিয়ম খেজুর 250gm

  ৳ 280.00 250 gm
  Add to cart

  Masoor Dal Besan – মসুর ডালের বেসন 250gm

  ৳ 50.00 250 gm
  Add to cart

  Masoor Dal Besan – মসুর ডালের বেসন 500gm

  ৳ 100.00 500 gm
  Add to cart

  Mixed Dal – মিক্সড ডাল 1KG

  ৳ 180.00 1000 gm
  -33%
  Add to cart

  Mixed Dal [Buy 2 Get 1 Free] – মিক্সড ডাল [২টি কিনলে ১টি ফ্রি]

  ৳ 360.00 3000 gm
  Add to cart

  Mixed Dal Besan – মিক্সড ডালের বেসন 250gm

  ৳ 40.00 250 gm
  Add to cart

  Mixed Dal Besan – মিক্সড ডালের বেসন 500gm

  ৳ 80.00 500 gm
  -8%
  Add to cart

  Mixed Dal- মিক্সড ডাল 500gm

  ৳ 90.00 500 gm
  Add to cart

  Red Flattened Rice – লাল চিড়া 500gm

  ৳ 70.00 500 gm
  Add to cart

  White Flattened Rice – সাদা চিড়া 250gm

  ৳ 34.00 250 gm
  Add to cart

  White Flattened Rice – সাদা চিড়া 500gm

  ৳ 65.00 500 gm